Haitta-aineiden purku

Säiliöhepo hoitaa haitta-aineiden purkutyöt erilaisille kiinteistöille asianmukaisilla kalustoilla Etelä-Suomen alueella. Omakotitalon asukas saa verotuksessa kotitalousvähennystä haitta-aineiden purkutöihin liittyvästä työn osuudesta. Säiliöhepo laskee ja täyttää valmiiksi asiakkailleen kotitalousvähennysdokumentit työn osuudesta.

Haitta-aineisiin luetaan muun muassa asbesti, silikaattimineraalit ja PAH-yhdisteet. Haitta-ainekartoituksessa ilmi tulleiden vaarallisten rakennusmateriaalien purkutarpeet tehdään alipaineistetulla pölytön purku -menetelmällä tai muulla materiaalin erityisvaatimuksia noudattavalla purkutekniikalla.

Ennen haitta-aineiden purkutöiden aloittamista on ensisijaisen tärkeää, että kaikki rakennushankkeen osapuolet saavat haitta-aineiden purkutyösuunnitelman liitteineen, josta käy ilmi mahdolliset haittavaikutukset työmaajärjestelyihin ja aikatauluihin liittyen.

Ennakkoilmoitus viranomaisille tehdään silloin jos haitta-ainekartoituksessa on todettu asbestia. Muiden haitta-aineiden purkamista ei tarvitse ilmoittaa viranomaisille, vaan työ suoritetaan kulloinkin siihen tilanteeseen sopivin menetelmin huomioiden asetukset ja määräykset.

Haitta-ainepurku kiinteistöille

Haitta-aineita voi esiintyä kiinteistöissä ainakin rakennuslevyissä, maaleissa, saumauslaasteissa, liimoissa, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, muovimatoissa palokatkoeristeissä, julkisivumateriaaleissa, putkieristeissä, ilmastointikanavissa sekä kiukaiden- ja sähkökeskuksien palosuojalevyissä.

Laki velvoittaa tarkistamaan ennen purkutöitä, ettei purettavissa rakenteissa ole terveydelle vaarallisia haitta-aineita, kuten asbestia. Tämä tapahtuu kiinteistön haitta-ainekartoituksella. Terveydelle vaarallisten aineiden purkutöissä pitää huolehtia työntekijöiden ja ympäristön turvallisuudesta.

Haitta-ainepurun ympäristövaikutukset minimoidaan asianmukaisia suojauksia käyttäen. Purkukohteiden yleiset tilat suojataan, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot tiivistetään ja kulku työmaa-alueelle estetään ulkopuolisilta. Purkukohteiden piha-alueilla käytetään suojapeitteitä, jotta haitta-aineet eivät pääse imeytymään maaperään.

Haitta-aineiden purku voidaan tehdä myös ns. pölyttömänä purkuna osastointimenetelmällä, jossa eristettyyn tilaan tehdään alipaineistus. Lue lisää pölytön purku -sivulta.

Haitta-aineiden purkutyöt tehdä aina:

  • Työntekijöiden terveysriskejä välttäen.
  • Haitta-ainekartoituksen avulla suunnitellun purkusuunnitelman mukaisesti.

Pyydä meiltä tarjous haitta-ainepurkutyön toteutuksesta kohteeseesi.

Pyydä tarjous
tai ota yhteyttä!

Olemme AVI:n hyväksymä ja Tukesin valtuutettu toimija

Säiliöhepo Oy
Liimaajankatu 3, 15520 Lahti

Y-tunnus
2241416-7

Scroll to Top