Asbesti­kartoitukset

Rakennuttajan tai muun rakennushanketta ohjaavan tai valvovan tahon on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen, tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta esimerkiksi työn tilaajana.

Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on asbestikartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen. Säiliöhepo tekee asbestikartoituksia Etelä-Suomen alueella.

Tiesitkö?

Asbestikuitujen etsintä on välillä todellista salapoliisityötä.  Ennen purkutyön aloittamista tehdään aina lakiin perustuva asbestikartoitus, eli epäilyttävistä materiaaleista otetaan asbestinäytteet. Laboratorio tekee näytteistä analyysiraportin, josta selviää asbestin sijainti, laatu, määrä ja ehdotus purkutavasta.

Mikäli epäillään, että asbestia on ilmassa, Säiliöhepo tulee ja ottaa aggressiivisen ilmanäytteen ennen asbestisiivouksen aloittamista. Aggressiivisessa ilmanäytteessä tutkittavia pintoja harjataan, jotta niissä olevat mahdolliset asbestikuidut irtoavat ilmaan.

Ilmanäytteet saadaan analysoitua yön aikana, joten tulokset ovat valmiina jo seuraavana aamuna. Niiden pohjalta suunnitellaan tuleva puhdistustyö ja sen laajuus. Säiliöhepo selvittää samalla tilassa olevan asbestin lähteen. Turvallisessa ilmassa saa olla asbestia alle 0,01 kuitua/ cm3.

Tehdyn kartoituksen avulla pystytään todentamaan tarkasti, ylittääkö ilma sallitun asbestipitoisuuden ja onko remonttikohteessa tai rakennuksessa asbestia. Jotta mittaustuloksista saadaan luotettavat, on mittaus  ja kartoitus suoritettava ammattitaitoisesti.

Yhteydenotot: Ari Tiilinen, 0400- 795 383 tai ari.tiilinen@sailiohepo.fi tai pyydä tarjous yhteydenottolomakkeella.

Pyydä tarjous
tai ota yhteyttä!

Olemme AVI:n hyväksymä ja Tukesin valtuutettu toimija

Säiliöhepo Oy
Liimaajankatu 3, 15520 Lahti

Y-tunnus
2241416-7

Scroll to Top