Öljysäiliön
käytöstä poisto

Säiliöhepo tekee vanhojen öljysäiliöiden käytöstä poistoja ja säiliön purkutyötä. Asiantunteva öljytiimimme tarkastaa sekä tarvittaessa poistaa käytöstä vanhat öljysäiliöt niiden poistoista määrättyjen säännösten mukaisesti.

Omakotitaloasukas saa öljysäiliön käytöstä poistosta kotitalousvähennystä verotuksessa siihen liittyvästä työn osuudesta. Työnosuus on laskettu valmiiksi ja merkitty laskuun.

Öljysäiliön käytöstä poiston voi suorittaa Tukesin valtuuttama tarkastusliike KTM 314/1985 47 § ohjeistuksen mukaisesti. Poistossa säiliö tyhjennetään ja puhdistetaan sekä tarkastetaan että säiliö ei ole vuotanut. Säiliön ylitäytön estin poistetaan ja täten estetään säiliön virhetäyttö. Säiliöhepo toimittaa öljysäiliön tyhjennyksestä syntyvät öljypitoiset jätteet jatkokäsittelyyn ongelmajätekäsittelyyn.

Säiliöhepo laatii kiinteistön omistajalle virallisen pöytäkirjan, joka sisältyy öljysäiliön käytöstä poiston hintaan. Pöytäkirja toimitetaan myös paikallisille paloviranomaisille.

Pyydä tarjous oman kiinteistösi öljysäiliön käytöstä poistosta.

Ympäristömääräykset velvoittavat yleensä kiinteistön omistajaa myös poistamaan maahan sijoitetun öljysäiliön. Poistamista edeltää aina käytöstä poisto. Samalla tarkistetaan, onko säiliö ehjä. Lue lisää oman alueesi ympäristöviranomaisilta sekä pelastuslaitoksen sivuilta.

Öljysäiliön purkaminen

Kuluneen ja huonoon kuntoon menneen öljysäiliön purku kannattaa tehdä, jos vanhan säiliön korjaamisen kustannukset nousisivat uuden säiliön hankintaa kalliimmiksi. Ennen vuotta 1972 asennettujen öljysäiliöiden uusimista suositellaan. Purkaminen on järkevää myös kiinteistön lämmitysjärjestelmää muutettaessa, mikäli uudessa järjestelmässä ei ole enää tarvetta säiliölle. Ennen säiliön purkua tulee suorittaa säiliön käytöstä poisto.

Kiinteistön sisällä sijaitsevat säiliöt voidaan jättää kiinteistöön käytöstä poiston jälkeen. Suosituksena on kuitenkin säiliön purku, sillä rakennuksen sisäpuoliset säiliöt voivat aiheuttaa hajuhaittoja.  Näin kiinteistöön vapautuu paljon lisätilaa, johon voidaan asentaa uusi öljysäiliö tai hyödyntää tila muuhun käyttöön.

Pyydä erikseen tarjous oman kiinteistösi öljysäiliön purkamiselle.

Maanalaisten säiliöiden käsittely riippuu kunnan ympäristömääräyksistä. Säiliön voi joissain tapauksissa jättää poistokäsittelyn jälkeen maaperään viranomaisen erityisluvalla. Tarkista määräykset ympäristöviranomaisilta ja rakennusvalvonnasta. Jos määräykset sallivat säiliön maahan jättämisen, se tyhjennetään öljystä, puhdistetaan ja täytetään sitten hiekalla. Ylitäytönestin poistetaan, jotta säiliön täyttäminen ei ole mahdollista.

Tärkeillä pohjavesialueilla olevat öljysäiliöt tulee aina kaivaa kokonaan pois maasta putkineen ja jatkokäsitellä asianmukaisesti.

Säiliöhepo tekee myös maan alle tai sisätiloihin asennettujen öljysäiliöiden poisto- ja purkutyöt kokonaispalveluna, jossa vanha säiliö puretaan, kuljetetaan pois ja kierrätetään yhdessä muiden purkamisesta aiheutuneiden jätteiden kanssa.  Maanalaisten säiliöiden osalta vaaditaan maansiirtotöitä, joissa voidaan käyttää Säiliöhepon suosittelemia toimijoita. Maanalaisen säiliön poiston hinta riippuu kohdekohtaisista vaatimuksista. 

 

Pyydä tarjous
tai ota yhteyttä!

Olemme AVI:n hyväksymä ja Tukesin valtuutettu toimija

Säiliöhepo Oy
Liimaajankatu 3, 15520 Lahti

Y-tunnus
2241416-7

Scroll to Top