Asbestipurku

Asbestipurku on luvanvaraista ja viranomaisten valvomaa toimintaa ja sitä ohjaavat menettelytavat on kirjattu rakennusalan järjestöjen ohjeistuksiin. Asbestipurkutöitä saavat suorittaa vain yritykset, joilla on asbestipurkulupa ja työn saavat suorittaa henkilöt, jotka ovat Aluevalvontaviraston asbestityöhön pätevien henkilöiden rekisterissä. Säiliöhepo Oy on valtuutettu asbestipurkuyritys, joka tekee asbestipurut pääurakointina Etelä- Suomen alueella.

Suunnittelu:

Asbestipurku suunnitellaan asbestikartoituksessa löydettyjen vaarallisten asbestiesiintymien poistamiseksi. Ennen urakan aloittamista tehdään asbestipurkutöiden ennakkoilmoitus työmaata valvovalle viranomaiselle, joka hyväksyy suunnitelman ennen töiden alkamista.

Ennen asbestipurkutöiden aloitusta on ensisijaisen tärkeää, että kaikki rakennushankkeen osapuolet saavat asbestipurkutyösuunnitelman liitteineen. Suunnitelmasta käy ilmi mahdolliset haittavaikutukset työmaajärjestelyihin ja aikatauluihin liittyen.

Asbestipurku tehdään:

  • Purkutöitä tekeviä työntekijöitä suojellen.
  • Estäen samalla työmaalla olevien henkilöiden mahdollinen altistuminen asbestipölylle.
  • Suojaamalla asbestityömaa asianmukaisesti pölyn leviämisen estämiseksi.
  • Puhdistamalla valmis kohde asbestijätteistä ja pölystä ja siirtämällä jätteet sovitulle jätteenkäsittelylaitokselle.

Asbestipurku tulee tehdä aina pölyämistä välttäen. Asbestijäte kerätään suurtehoimurilla ja asbestikäsittelylaitteilla suoraan pölyn leviämistä estäviin asbestijätesäkkeihin ja säiliöihin. Asbestipurkuja tehdään myös märkähiekkapuhalluksena talojen julkisivuihin.

Asbestipurkutyöt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin kaiken niihin liittyvän konkreettisen työn osalta. Pyydä tarjous Säiliöhepon asbestipurkutöistä saneerauskohteeseesi.

Pyydä tarjous
tai ota yhteyttä!

Olemme AVI:n hyväksymä ja Tukesin valtuutettu toimija

Säiliöhepo Oy
Liimaajankatu 3, 15520 Lahti

Y-tunnus
2241416-7

Scroll to Top