Haitta-aineiden kartoitus ja tutkimus

Kiinteistön haitta-aineita kartoitettaessa tutkitaan, onko kiinteistön rakenteissa ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita. Säiliöhepo hoitaa haitta-ainekartoitukset kiinteistöille asianmukaisilla kalustoilla Etelä-Suomen alueella.

Haitta-ainekartoituksen tavoitteena on paikallistaa rakenteissa esiintyvät, terveydelle tai ympäristölle vaaralliset materiaalit ja aineet sekä niiden laatu ja määrä. Tilaaja saa kartoituksesta kattavan raportin, jonka avulla voidaan arvioida purkutöiden aikaisia ja niiden jälkeisiä haitta-ainevaikutuksia sekä tilojen käyttöturvallisuutta.

Haitta-aineita voi olla jo valmiina vanhoissa rakennusmateriaaleissa, tai niitä voi imeytyä rakenteisiin ulkopuolisesta lähteestä. Kiinteistön haitta-ainekartoituksella varmistetaan terveellinen asuinympäristö ja tilojen käyttöturvallisuus.

Kiinteistön haitta-ainetutkimuksessa selvitetään mahdollisten haitta-aineiden pitoisuudet ja sijainti, ja ohjeistetaan asukkaita haitta-aineiden hallinnassa tai tehdään kiinteistöön tarvittavat purkutyöt, jotta rakenteista saadaan puhtaat ja päästöttömät.

Haitta-aineet huomioidaan korjaus- ja purkutöiden lisäksi myös rakennusjätteen oikeaoppisessa lajittelussa.

Haitta-aineiden esiintyminen

Haitta-aineiksi luetaan esimerkiksi asbesti, silikaattimineraalit ja PAH-yhdisteet. Monet rakennusjärjestelmät ja erilaiset rakenteet sisältävät näitä haitta-aineita, jotka ovat tunnettuja vakavista haittavaikutuksistaan.

Haitta-aineita voi esiintyä kiinteistöissä ainakin rakennuslevyissä, maaleissa, saumauslaasteissa, liimoissa, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, muovimatoissa palokatkoeristeissä, julkisivumateriaaleissa, putkieristeissä, ilmastointikanavissa sekä kiukaiden- ja sähkökeskuksien palosuojalevyissä.

Myös materiaaleissa olevat VOC-yhdisteet eli haihtuvat kaasut voivat aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja, kuten päänsärkyä, hengitystieinfektioita ja silmien ärsytysoireita. VOC-yhdisteiden päästölähteitä ovat esimerkiksi rakennus- ja sisustusmateriaalit.

Haitta-ainekartoituksen hyödyt

  • Terveysriskien välttäminen
  • Tiedetään, missä haitta-ainetta on, ja onko sen sijainti vaaraa aiheuttava
  • Haitta-aineiden purkuun, poistoon ja hallintaan tarvittava oikeaoppinen ohjeistus

Pyydä meiltä tarjous haitta-ainekartoituksen toteutuksesta kohteeseesi.

Pyydä tarjous
tai ota yhteyttä!

Olemme AVI:n hyväksymä ja Tukesin valtuutettu toimija

Säiliöhepo Oy
Liimaajankatu 3, 15520 Lahti

Y-tunnus
2241416-7

Scroll to Top