Öljysäiliön
käytöstä poisto

Säiliöhepo tekee vanhojen öljysäiliöiden käytöstä poistoja. Asiantunteva öljytiimimme tarkastaa sekä tarvittaessa poistaa käytöstä vanhat öljysäiliöt niiden poistoista määrättyjen säännösten mukaisesti.

Omakotitaloasukas saa öljysäiliön käytöstä poistosta kotitalousvähennystä verotuksessa siihen liittyvästä työn osuudesta. Säiliöhepo laskee ja täyttää kotitalousvähennysdokumentit työn osuudesta asiakkailleen valmiiksi.

Öljysäiliön käytöstä poistossa säiliö puhdistetaan ja säiliön ylitäytönestin poistetaan. Säiliöhepo toimittaa öljysäiliön tyhjennyksestä syntyvät öljypitoiset jätteet jatkokäsittelyyn ongelmajätekäsittelyyn.

Säiliöhepo laatii kiinteistön omistajalle virallisen pöytäkirjan, joka sisältyy öljysäiliön maasta poiston hintaan. Pöytäkirja toimitetaan myös paikallisille paloviranomaisille.

Kuntakohtaiset ympäristömääräykset saattavat velvoittaa kiinteistön omistajaa poistamaan öljysäiliön kokonaan maasta. Ennen säiliön poistoa tämä asia selvitetään kyseisin viranomaistahon kanssa erikseen. Lue lisää oman alueesi pelastuslaitoksen sivuilta: http://www.pelastustoimi.fi/pelastustoimi/pelastuslaitokset

Öljysäiliön purkaminen

Kuluneen ja huonoon kuntoon menneen öljysäiliön purku kannattaa tehdä silloin, jos vanhan säiliön korjaamisen kustannukset nousisivat uuden säiliön hankintaa kalliimmiksi. Ennen vuotta 1972 asennettujen öljysäiliöiden uusimista suositellaan.

Kiinteistön sisällä sijaitsevat säiliöt voidaan jättää kiinteistöön käytöstä poiston jälkeen. Suosituksena on kuitenkin säiliön poisto, sillä rakennuksen sisäpuoliset säiliöt voivat aiheuttaa hajuhaittoja. Sisätiloissa olevan öljysäiliön poisto voidaan tehdä purkamalla. Näin kiinteistöön vapautuu paljon lisätilaa, johon voidaan asentaa uusi öljysäiliö tai hyödyntää tila muuhun käyttöön.

Maanalaisten säiliöiden käsittely riippuu kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Jos määräykset sallivat säiliön maahan jättämisen, se tyhjennetään öljystä, puhdistetaan ja täytetään sitten hiekalla. Ylitäytönestin poistetaan, jotta säiliön täyttäminen ei ole mahdollista.

Tärkeillä pohjavesialueilla olevat öljysäiliöt tulee aina kaivaa kokonaan pois maasta putkineen ja jatkokäsitellä asianmukaisesti.

Säiliöhepo tekee maan alle tai sisätiloihin asennettujen öljysäiliöiden purkutyöt kokonaispalveluna, jossa vanha säiliö puretaan, kuljetetaan pois ja kierrätetään yhdessä muiden purkamisesta aiheutuneiden jätteiden kanssa.

Pyydä tarjous oman kiinteistösi öljysäiliön käytöstä poistosta.

Pyydä tarjous
tai ota yhteyttä!

Olemme AVI:n hyväksymä ja Tukesin valtuutettu toimija

Säiliöhepo Oy
Liimaajankatu 3, 15520 Lahti

Y-tunnus
2241416-7

Vieritä ylös