Koneiden poistoilman kuitumittaukset

Säiliöhepo tekee asbestipurkutöissä ja muissa pölyille, kaasuille ja höyryille altistavissa töissä tarvittavia ilmankäsittelylaitteiden seurantamittauksia yrityksille.

Asbestipurkutyössä käytettävien koneiden seurantamittaukset yrityksille

Asbestipurkutöissä käytössä olleet koneet, henkilösuojaimet ja muu välineistö on testattava ja huollettava säännöllisesti. Säiliöhepo tekee yrityksille asbestipurkutyössä käytettävien koneiden ja muiden tarvikkeiden seurantamittauksia.

Asbestialtistuksen seuranta perustuu siihen, että työskentelytilojen ilmassa esiintyvät epäpuhtaudet imetään näytteenottokeräimeen ilmapumpun avulla. Näytteenottojärjestelmää kannetaan työntekijän työvarusteisiin kiinnitettynä sovittuna mittausajankohtana. Tämän jälkeen näytteet analysoidaan.

Otettujen näytteiden analyysin avulla pystytään todentamaan tarkasti, kuinka paljon epäpuhtauksia tutkittava ilma on sisältänyt. Jotta mittaustuloksista saadaan luotettavia, on mittaus suoritettava tarkasti säädetyllä tavalla.

Työntekijän asbestialtistuksen seurannasta vastaa työterveyshuolto.

Asbestipitoisuuden mittaus purkutöissä käytettävistä laitteista:

    • Testaus tehdään tilassa, jossa asbestin kuitupitoisuus on yli 0,01 kuitua/cm3. Koneiden takapuolella asbestipitoisuuden tulee olla alle 0,01 kuitua/cm3.
    • Ilmankäsittelylaitteiden HEPA-suodatinten kuntoa on seurattava vähintään kerran vuodessa tehtävällä poistoilman mittauksella.
    • Mittaustulokset on säilytettävä laitteiden huoltokirjassa vähintään kahden vuoden ajan.

Pyydä yrityksellesi asbestityössä käytettävien koneiden seurantamittaus alla olevalla lomakkeella.

Pyydä tarjous
tai ota yhteyttä!

Olemme AVI:n hyväksymä ja Tukesin valtuutettu toimija

Säiliöhepo Oy
Liimaajankatu 3, 15520 Lahti

Y-tunnus
2241416-7

Scroll to Top